با به حد نصاب رسیدن تعداد زبان آموزان و تکمیل ظرفیت کلاس ها آغاز می شوند.
#iguru_button_60fd0f0cc02b7 .wgl_button_link { color: rgba(172,172,174,1); }#iguru_button_60fd0f0cc02b7 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_60fd0f0cc02b7 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_60fd0f0cc02b7 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_60fd0f0ccf919 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_60fd0f0ccf919 a:hover{ background: transparent; border-color: #002566; }#iguru_soc_icon_wrap_60fd0f0ccf919 a{ color: #fffcfc; }#iguru_soc_icon_wrap_60fd0f0ccf919 a:hover{ color: #acacae; }