دوره زبان روسی
آموزش روسی به زبان خودمانی

کتاب سلام روسیه

بهترین گزینه برای متقاضیان دوره پادفک
و متقاضیان کار و تحصیل در کشورهای روسی‌زبان

دسته بندی ها

#iguru_button_663c6a26b0064 .wgl_button_link { color: rgba(172,172,174,1); }#iguru_button_663c6a26b0064 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_663c6a26b0064 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_663c6a26b0064 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_dlh_663c6a26ba1dc .dlh_subtitle {color: #fcfcfc;}#iguru_dlh_663c6a26ba247 .dlh_subtitle {color: #ffffff;}#iguru_button_663c6a26ba30e .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_663c6a26ba30e .wgl_button_link:hover { color: #2d2d2d; }#iguru_button_663c6a26ba30e .wgl_button_link { border-color: #ff0008; background-color: #fc0000; }#iguru_button_663c6a26ba30e .wgl_button_link:hover { border-color: #ff0008; background-color: #ffffff; }#iguru_button_663c6a26bbbce .wgl_button_link { color: #ac0000; }#iguru_button_663c6a26bbbce .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_663c6a26bbbce .wgl_button_link { border-color: #ffffff; background-color: #ffffff; }#iguru_button_663c6a26bbbce .wgl_button_link:hover { border-color: #ac0000; background-color: #ac0000; }#iguru_soc_icon_wrap_663c6a26bccd8 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_663c6a26bccd8 a:hover{ background: transparent; border-color: #002566; }#iguru_soc_icon_wrap_663c6a26bccd8 a{ color: #fffcfc; }#iguru_soc_icon_wrap_663c6a26bccd8 a:hover{ color: #acacae; }
enemad-logo