آموزش صرف فعل در زبان روسی

یکی از مراحل اولیه آموز زبان روسی، یادگیری صرف فعل در زبان روسی می باشد. در این نوشتار به آموزش صرف فعل در زبان روسی پرداخته ایم.

فعل­ها در زبان روسی، مانند فعل­های فارسی در 6 حالت صرف می‌شوند. برای تشخیص نحوه صرف کردن، افعال به دو بخش تقسیم می‌شوند:

 

  • نوع اول: فعل هایی که مصدر آنها به ать و ять ختم می‌شوند.
  • مانند فعل знать (دانستن) و فعل повторять (تکرار کردن)
  • نوع دوم: فعل هایی که مصدر آنها به ить و еть ختم می‌شوند
  • مانند فعل говорить (گفتن) و فعل смотреть (تماشا کردن)

پس برای یادگیری صرف فعل در زبان روسی ابتدا توجه می کنیم که آن فعل در کدام گروه دسته بندی می شوند. فعل نوع 1 یا فعل نوع 2

 

سپس با توجه به الگوریتم زیر و تغییر دادن پایانه فعل برای هر کدام از آنها، اقدام به صرف فعل می کنیم:

 

افعال نوع 1 : صرف فعل знать

1- از مصدر فعل روسی 2 حرف آخر آن را حذف می کنیم.   зна

2- برای هر کدام از 6 حالت صرفی (من، تو، او، ما، شما، ایشان) پایانه های خاص خود را طبق مثال زیر اضافه میکنیم.

اول شخص مفرد: من           я –  Знáю                 می دانم

دوم شخص مفرد: تو            ты –    Знáешь          می دانی

سوم شخص مفرد: او           он/ она –    Знáет     می داند

اول شخص جمع: ما             мы –    Знáем            می دانیم

دوم شخص جمع: شما         вы –    Знáете           می دانید

سوم شخص جمع: آنها         они –    Знáют           می دانند

حالت امری : Знай   (جمع، محترمانه) Знайте          بدان / بدانید

 

افعال نوع 2 : صرف فعل говорить

1- از مصدر فعل روسی 3 حرف آخر آن را حذف می کنیم.   говор

2- برای هر کدام از 6 حالت صرفی (من، تو، او، ما، شما، ایشان) پایانه های خاص خود را طبق مثال زیر اضافه میکنیم.

اول شخص مفرد: من           я –  говорю                 می گویم

دوم شخص مفرد: تو            ты –    говоришь          می گویی

سوم شخص مفرد: او           он/ она –    говорит     می گوید

اول شخص جمع: ما             мы –    говорим            می گوییم

دوم شخص جمع: شما         вы –    говорите           می گویید

سوم شخص جمع: آنها         они –    говорят           می گویند

حالت امری : иговор   (جمع، محترمانه) говорите          بگو/ بگویید

 

همچنین برای مشاهده فیلم آموزش صرف فعل در زبان روسی میتوانید ویدئو زیر را ببینید:

فیلم آموزش صرف فعل در زبان روسی

برای دیدن مثالهای بیشتر، نکات کاربردی و استثناها و همچنین صرف 100 فعل پرکارد روسی به کتاب سلام روسیه مراجعه کنید.
منبع: کتاب سلام روسیه

#iguru_button_668d0713c12f4 .wgl_button_link { color: rgba(172,172,174,1); }#iguru_button_668d0713c12f4 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_668d0713c12f4 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_668d0713c12f4 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_668d0713c9c20 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_668d0713c9c20 a:hover{ background: transparent; border-color: #002566; }#iguru_soc_icon_wrap_668d0713c9c20 a{ color: #fffcfc; }#iguru_soc_icon_wrap_668d0713c9c20 a:hover{ color: #acacae; }
enemad-logo