به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60fd4bde1afc3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1afc3 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_60fd4bde1afc3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1afc3 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60fd4bde1b12b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1b12b .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_60fd4bde1b12b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1b12b .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-amount:before,#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-amount:after {background-color: #ac0000;}#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_60fd4bde1b4c2 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60fd4bde1b560 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1b560 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60fd4bde1be98 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60fd4bde1be98 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_60fd4bde1c063 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_60fd4bde1c063 a:hover{ background: #664bc4; border-color: #002566; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0851{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0851:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0851{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0851:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c09b2{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c09b2:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c09b2{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c09b2:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0a73{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0a73:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0a73{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0a73:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0b14{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0b14:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0b14{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_60fd4bde1c0b14:hover{ background: #e40000; }