به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_609b288232b63 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b288232b63 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_609b288232b63 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b288232b63 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_609b288232cca .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b288232cca .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_609b288232cca .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b288232cca .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_609b288234681 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_609b288234681 .countdown-amount:before,#countdown_609b288234681 .countdown-amount:after {background-color: #ac0000;}#countdown_609b288234681 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_609b288234681 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_609b288234681 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_609b28823472c .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b28823472c .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_609b2882350f0 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_609b2882350f0 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_609b2882352ca a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_609b2882352ca a:hover{ background: #664bc4; border-color: #002566; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882352f11{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882352f11:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882352f11{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882352f11:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353082{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353082:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353082{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353082:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353143{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353143:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353143{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_609b2882353143:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_609b28823531e4{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b28823531e4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_609b28823531e4{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_609b28823531e4:hover{ background: #e40000; }