به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61711c60397bb .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c60397bb .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_61711c60397bb .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c60397bb .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61711c6039870 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c6039870 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_61711c6039870 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c6039870 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_61711c6039c5e .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_61711c6039c5e .countdown-amount:before,#countdown_61711c6039c5e .countdown-amount:after {background-color: #ac0000;}#countdown_61711c6039c5e .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_61711c6039c5e .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_61711c6039c5e .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61711c6039cff .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c6039cff .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_61711c603a62b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_61711c603a62b .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_61711c603a67a a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_61711c603a67a a:hover{ background: #664bc4; border-color: #002566; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a69f1{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a69f1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a69f1{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a69f1:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6b42{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6b42:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6b42{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6b42:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6c03{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6c03:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6c03{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6c03:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6cd4{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6cd4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6cd4{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_61711c603a6cd4:hover{ background: #e40000; }