به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6289f766b6ee2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b6ee2 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6289f766b6ee2 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b6ee2 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6289f766b6faa .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b6faa .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_6289f766b6faa .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b6faa .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_6289f766b739a .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_6289f766b739a .countdown-amount:before,#countdown_6289f766b739a .countdown-amount:after {background-color: #ac0000;}#countdown_6289f766b739a .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_6289f766b739a .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_6289f766b739a .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6289f766b744e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b744e .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6289f766b7ba3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6289f766b7ba3 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_6289f766b7bf4 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6289f766b7bf4 a:hover{ background: #664bc4; border-color: #002566; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c1a1{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c1a1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c1a1{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c1a1:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c312{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c312:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c312{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c312:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c3e3{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c3e3:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c3e3{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c3e3:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c494{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c494:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c494{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_6289f766b7c494:hover{ background: #e40000; }