به زودی

    * برای دریافت اطلاعیه شروع به فعالیت وب سایت ما مشترک شوید.

    @media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60381556a98c1 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556a98c1 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_60381556a98c1 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556a98c1 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60381556a9a04 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556a9a04 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px){ #iguru_spacer_60381556a9a04 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556a9a04 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#countdown_60381556a9d64 .countdown-amount {color: #ffffff;}#countdown_60381556a9d64 .countdown-amount:before,#countdown_60381556a9d64 .countdown-amount:after {background-color: #ac0000;}#countdown_60381556a9d64 .countdown-period { color: #ffffff; }#countdown_60381556a9d64 .countdown-amount { font-weight: 800; }#countdown_60381556a9d64 .countdown-period { font-weight: 600; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60381556a9e00 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556a9e00 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_60381556aa6c9 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_60381556aa6c9 .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_60381556aa880 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_60381556aa880 a:hover{ background: #664bc4; border-color: #002566; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8a11{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8a11:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8a11{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8a11:hover{ background: #51aff7; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8b42{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8b42:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8b42{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8b42:hover{ background: #284baf; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8bf3{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8bf3:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8bf3{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8bf3:hover{ background: #e03609; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8c94{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8c94:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8c94{ background: #e40000; }.iguru_module_social #soc_icon_60381556aa8c94:hover{ background: #e40000; }